Kragujevac

The 4th JoakimInterFest

Posted on

JOAKIMINTERFEST The International Small Stage Theatre Festival, 2009
Knjaževsko-srpski teatar

The 4th JoakimInterFest, the international small stage theatre festival, gathered theatre ensembles from the USA, England, Italy, Romania, Croatia, Macedonia and Serbia.
The Festival Directory endeavored to maintain the conception that imposed itself in past years, and that is to introduce some essential theatric values gathered around innovative and research topics. This year’s festival was named a Dream of Proteus.

Although aware of syncretic nature of theatrical being, this time the focus was on artistic creation of theatre directors, Proteus natured souls who change its appearances with every new show asking multitudinous and delicate questions. Time and time again those inexhaustible stage poets with deep believes daydream their tales of better and more human world.

Reach and wide range of director’s poetics, diverse sensibilities and cultural heritage brought together around fundamental subject of great concern upon the fate of individual human being in the 21st century society ever so dramatized as well as globalized.
The Jury members are: Dragana Boskovic, theatrologist from Belgrade, Serbia, Anastas Popdmitrov, actor and manager of the Puppet Theatre from Vraca, Bulgaria, Slobodan Savic, theatre critic and play writer from Belgarde, Serbia.

The Awarded were:
The Theater Collective, Manchester-London, England, for the best performance,
The Theater Corea from Lecce, Italy for the best setting,
Both Serious Play! Theatre Ensemble, Northampton, SAD and Mali Dramski Theater from Bitolj, Macedonia, with the special prize,
Moreen Brayan for the best act,
Knjazevsko-srpski Theater from Kragujevac, Serbia, for collective act,
Narodno pozoriste from Uzice, Serbia, for visual effects,
Knjazevsko-srpski Theater from Kragujevac, and Theatre Collective from Manchester-London, with the audience award.
City of Kragujevac

Knjaževsko-srpski teatar

Posted on Updated on

Joe—

Posted on

U Kragujevcu se prve pozorišne predstave pominju 1825. godine. Pripremao ih je i izvodio učitelj Đorđe Evgenijević sa đacima. Prilikom svog dolaska u Kragujevac u njima je učestvovao i Joakim Vujić . Na poziv Kneza Miloša u jesen 1834. godine u Krgujevac dolazi Joakim Vujić kao ličnost velikog pozorišnog iskustva i poznavalac obimnog pozorišnog repertoara. Postavljen je za direktora Teatra sa zadatkom da organizuje rad pozorišta.

Knjažesko-srbski teatar smešten je u adaptiranim prostorijama tipografije i imao je binu, lože i parter. Repertoar Teatra činila su uglavnom dela Joakima Vujića, a glumački ansambl, pored Vujića, koji je bio glavni glumac i reditelj, sačinjavali su mladi činovnici i đaci gimnazije. Prve predstave održane su u vreme zasedanja Sretenjske skupštine od 2. do 4. februara 1835. godine, kada su prikazani Vujićevi komadi uz muziku koju je komponovao Jožef Šlezinger. Za tri dana izvedene su četiri predstave: Fernando i Jarika, La Peruz, Bedni stihotvorac i Begunac. Pozorišnu publiku sačinjavali su Knez sa porodicom, činovnici i pozvani gosti, kao i poslanici u vreme skupštinskih zasedanja. Na Sretenje Gospodnje, 15. februara 1835. godine (2. februara, po Julijanskom kalendaru) prikazao je Joakim Vujić svoj pozorišni komad Fernando i Jarika, prema delu Karla Ekartshauzena.

Iz Teatra su inače 1965. inicirani Susreti profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić (centralne Srbije), koji su svake godine maja održavani u drugom od desetak gradova, sve do 2003. godine. Od 2004. godine Teatar je stalan domaćin JoakimFesta a od oktobra 2006. godine i JoakimInterFesta, koji je od 2010. godine član dve međunarodne pozorišne mreže, Nove evropske pozorišne akcije NETA i Međunarodne pozorišne mreže svetskih pozorišta InterAkt.
Kao institucija od posebnog značaja za srpsku kulturu i umetnost, Teatar nastoji da razvije i druge delatnosti osim prikazivanja predstava. Od 2005. pokrenuo je izdavačku delatnost sa stalnim časopisom Joakim, osnovana je Galerija Joakim, naručio monografije svih dobitnika Statuete Joakim Vujić, 2009. godine objavio prvu knjigu iz edicije Premijera, započeo istraživanje i objavljivanje kragujevačkog dramskog nasleđa. Predstave se izvode kako na Sceni Joakim Vujić tako i na Sceni Ljuba Tadić, aktivna je i Teatroteka, od februara 2007. godine počinje sa radom Scena Mija Aleksić tako da Kragujevcu priliči naziv Teatropolis, koji je proklamovan 2005. na 170. godinu od osnivanja najstarijeg pozorišta u obnovljenoj Srbiji. Teatar je član Međunarodne pozorišne mreže svetskih pozorišta InterAkt.
14. februara 2007. godine na predlog Upravnog odbora Teatra Joakim Vujić Skupština Grada Kragujevca donela odluku kojom se najstarijem srpskom teatru vraća prvobitni naziv,Knjaževsko-srpski teatar.